Dec 27, 2018

Följ olika regioner i hela världen och deras klimatpåverkan i realtid

Hur står det till med klimatpåverkan i Australien jämfört med Sverige? Hur går det för länder i Sydamerika jämfört med delstater i USA? På electricitymap kan du i realtid följa utsläppen.

Oct 28, 2018

Programmera med din dators videokamera

För er som är intresserade av programmering men som tycker resultatet blir tråkigt, text som skrivs ut, eller någon matematisk uträkning. Titta på Daniel Shiffmans Youtubekanal The Coding Train. Han visar hur du använder tillägget p5 till JavaScript för att göra visuellt tilltalande kod. Just nu tittar jag på avsnittet om Video and Pixels


Det kräver att du har en videokamera på din dator. Med lite trixande kan man göra dessa saker


via GIPHY. För att göra denna gif-animation tittade jag på denna manual

Baz Battles och Kings and Generals - se visuellt hur olika historiska slag gick till och orsak och konsekvenser

När man läser historia i grundskolan eller gymnasiet får man vissa delar av världshistorian. Oftast är det inte detaljer för man försöker täcka många områden. Vissa tider och platser får mer uppmärksamhet än andra. I de två Youtubekanalerna nedan berättar de om vissa kända historiska händelser men också andra mer okända. Med enkla animationer levandegör de historia. 

Inleder filmerna med någon bakgrund till slaget därefter vad som hände vid slaget
Baz Battles

Kings and Generals har längre tidsskeenden än BazBattles. De kan beskriva flera olika slag i samma film. Men med mindre detaljer
Kings and Generals

Oct 1, 2018

Skånes Historia och Uppåkra

Skånes Historia

Det finns knappast något landskap i Sverige som upplevt så mycket som Skåne. Skåne har varit en plats där maktspel i Norden och norra Europa har utspelats. Det började med Uppåkra och fortsatte under lång tid framåt. Har läst del 1 av 3 av Gunnar Wetterberg:s omfattande Skånes Historia. De rekommenderas verkligen. 

Om ni har vägarna förbi Skåne, missa inte ett besök i Uppåkra. En plats som som var bebodd år 100 fram till år 1000. Som jämförelse grundades Birka ca år 800.
Skånes Historia - del I, II och III

Skåne är mer än någon annan del av Sverige ett kulturlandskap. Hit kom de första människorna, här byggdes det nuvarande Sveriges första domkyrka och här grundlades tidigt ett universitet. Närheten till kontinenten och positionen som gynnat sjöfarten har gjort att Skåne snabbt påverkats av strömningar ute i Europa, samtidigt som det strategiska läget även gjort området utsatt och omstritt.

Uppåkra


Uppåkra i Vetenskapens Värld - hela avsnittet om UppåkraJärnålderns Uppåkra -c:a 100 f.Kr.- 1000-talet e.K. Uppåkra Arkeologiska Center har guidade visningar, där man berättar historien om Uppåkra, dess bosättning, makten i området, fynden som gjorts vid utgrävningarna, och mycket mer.

Sep 22, 2018

Ghost in the compression - vad är det egentligen som tas bort i en mp3 fil?

Titta på filmen och lyssna på ljudet nedan. Om du tittade på MTV i slutet av 80-talet kanske du kan gissa vilken musikvideo det är.Frågan är varför någon har gjort så här med med en musikvideo.
Ljudet består av materialet som togs bort under MP3-komprimering av låten "Fast Car" av och med Tracy Chapman en av de ursprungliga testlåtarna som används vid skapandet av komprimeringsformatet MP3. På samma sätt är videon bildruta för bildruta och pixel för pixel skillnad mellan komprimerade och okomprimerade versioner av den ursprungliga musikvideon. Således, både ljud och video är "spöken" i sina respektive komprimeringscodecs.

Källa: theghostinthemp3.com

Sep 17, 2018

Nu har man "filmat" makrofager när de kontrollerar sin omgivningFor the first time, scientists have seen in exquisite, real-time detail how immune cells survey their surroundings to detect threats to our health. The imaging also provides insights into how aggressive cancer cells sustain their growth. - Källa

Sep 13, 2018

Sep 11, 2018

Aug 6, 2018

Opinionsundersökningarna och verkligheten - en månad kvar till valet

Nu är det en månad kvar till valet och opinionsundersökningarna kommer att komma ofta. Frågan är också om hur tillförlitliga de olika opinionsundersökningarna är. En del menar att webbundersökningar är mindre tillförlitliga än de traditionella telefonundersökningarna. Andra problem är om och hur bortfallet (Se som inte svarar) påverkar undersökningarna. Ytterligare problem är om vissa väljare inte vill berätta vad de tänker rösta på.

Jag har tagit med fyra olika sammanvägningar, som sammanställer hur det går just nu för partierna enligt undersökningarna. De olika opinionsinstitutens undersökningarna kan vägas samman på olika sätt. Vissa anser att vissa institut är bättre och låter dem väga tyngre.

Jag länkar till olika artiklar om hur bra olika institut var på att förutsäga valet
Vilket opinionsinstitut lyckades bäst? Och vilka partier var svårast att mäta?
Gick det att förutsäga valresultatet?
Mäthatet
Hur kunde opinionsinstituten ha så fel inför valet?pollofpolls.se

Jag som ligger bakom pollofpoll.se heter Viktor Tullgren, är civilingenjör frän KTH och har kanske ett något ohälsosamt överintresse för statistik. Politiskt tillhör jag socialdemokraterna vilket kanske, eller kanske inte, kan vara intressant att veta om man vill värdera trovärdigheten i modellen eller eventuella analyser. 
Metoden bakom den här poll of polls skapades ursprungligen för att jag rent privat ville få reda på var opinionen låg. Modellen har sedan används ett antal gånger för att ligga till grund för analyser på alliansfrittsverig.nu somt på min egen blogg. Den har också publicerats som bilder på twitter. Eftersom i alla fall vissa tycktes vara intresserad av sammanvägningar så tänkte jag att det var lika bra att göra en sida av det hela.Mätningarnas mätning

Hur skulle Sverige rösta om det var val idag? Med hjälp av Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet sammanväger vi de mest tillförlitliga opinionsmätningarna.


val.digital

val.digital syftar till att ge användare en så god och neutral bild som möjligt av de svenska partisympatierna, baserat på aktuella och historiska opinionsundersökningar. Tjänsten visar samlat data från samtliga undersökningar och mätinstitut över en längre tid. Målet är att ge en bild av hur den faktiska opinionen ser ut och har utvecklats. Denna tjänsten är utvecklad av Hampus Nilsson och drivs i helt altruistiskt syfte.

Dagens Samhälle Poll of polls

Dagens Samhälle Poll of polls visar konsensusopinionen just nu i Sverige. Siffrorna utgör ett vägt genomsnitt av flera undersökningar.Mätningen är en löpande sammanvägning av de 7–9 senaste opinionsundersökningarna. De institut som tas med är Demoskop, Ipsos, Novus, SCB, Sentio (webbpanel), Sifo, Skop, Inizio (webbpanel) samt YouGov (webbpanel).

Jul 17, 2018

Av alla valkompasser jag testat 2018 tycker jag SVTs är bäst

Av alla valkompasser jag testat 2018 tycker jag SVTs är bäst. Detta för att du får även möjlighet att matcha parti på kommunal- och landstingsnivå. 


Läs gärna Henrik Ekengren Oscarsson blogginlägg Är valkompasser bra eller dåligt för demokratin? 

Jul 16, 2018

Två föreläsningar från Royal Institution om fundamental fysik som påverkar vardagen och att skriva väl

För ett år sedan skrev jag om föreläsningarna från Royal Institution of Great Britain. Jag rekommenderar dessa två riktigt intressanta föreläsningarna om

Sean Carroll ties together the fundamental laws of physics governing the workings of the cosmos with the everyday human experience we all share


Does writing well matter in an age of instant communication? Drawing on the latest research in linguistics and cognitive science, Steven Pinker replaces the recycled dogma of style guides with reason and evidence.

Royal Institution of Great Britain (ofta förkortad till Royal Institution eller RI) är en organisation för naturvetenskaplig forskning och utbildning med säte i London. På deras Youtube-kanal kan man se nästan hundra föreläsningar om vetenskap

Jul 12, 2018

Se blixtnedslag live över hela världen och bygg din egen detektor

sommaren är det större chans för åskväder. På vanliga väderkartor kan man se om det finns risk för åska. men hur ofta slår blixten ner och var finns det åska just nu. På webbsajten Network for Lightning and Thunderstorms in Real Time kan man se var blixten slår ner live i olika delar av välden

Du kan följa var det åskar mest just nu direkt på 
denna sida kan du få info på svenska

Om man är teknisk kunnig och intresserad kan du köpa komponenter och bygga din egen blixtdetektor. 

May 18, 2018

Undervisningsfilmer till kurserna webbutveckling 1 och programmering 2

Inom webbutveckling och programmering kan det underlätta att lära sig med filmer istället för böcker. På Youtube har jag nu publicerat ett antal filmer för mina kurser i Programmering 2 och Webbutveckling 1. Det tar tid att göra filmer. Målet är att elever kan se på dessa filmer för att individualisera undervisningen. Alla lär sig inte med samma hastighet.

Ett smakprov från Programmering 2 kan ni se här.


Alla filmerna kan man hitta på min kurswebbplats


Här finns ett exempel på filmer jag gjort till Webbutveckling 1. Den handlar om ett sätt att skapa mobilanpassad layout med grid.


Mer om grid finns på min kurssida om Webbutveckling 1

Här finns alla genomgångar på YouTube av de 13 punkterna som Skolverket har under "Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll".

Apr 5, 2018

Crash Course Computer Science

I denna serie kommer man att spåra ursprunget till våra moderna datorer, titta närmare på de idéer som gav oss vår nuvarande hårdvara och programvara, diskutera hur och varför våra smarta enheter bara fortsätter att bli smartare och även titta mot framtida! Datorer fyller en avgörande roll i samhällets funktion och det är vårt hopp att du under denna serie får en bättre förståelse av hur långt datorer har tagit oss och hur långt de kan bära oss in i framtiden. ​Jag har hunnit titta på de tre första delarna och det är riktigt bra. Först historia och i del tre logiska grindar. Det går snabbt men man kan pausa när man vill.

Mar 24, 2018

Tre webbplatser som presenterar information om valresultat eller opionsundersökningar inför valet 2018

Det är val i Sverige den val 9 september 2018. Det finns många webbplatser som har statistik på valresultat och om optionen. Jag har valt ut några nedan.

val.digital - skriver så här på din webbplats "syftar till att ge användare en så god och neutral bild som möjligt av de svenska partisympatierna, baserat på aktuella och historiska opinionsundersökning"

Webbplatsen har utförlig info om hur optionen har utvecklats sedan år 2000. Webbplatsen har gjort att man kan bädda in interaktiv statistik på sin egen webbplats. För markören över diagrammet nedan så ser ni.


På val.digital jämför de också hur opinionen stämde med det faktiska valresultatet.svt pejl webbplats kan man se vilket parti som väljarna röstade på 2010 och 2014.


www.tacitus.nu jämför man hur det gått för partierna i riksdagsval, landstingsval och ruiksdagsval sedan 1970, då man började rösta samtidigt till de tre valen.


På webbplatsen analyserar de skillnaderna i resultat så här "I början var det endast obetydliga skillnader mellan de olika valresultaten men efterhand har trenden gått mot allt större skillnader. Huvudorsaken till detta är framväxten av lokala partier som framförallt i kommunalvalen har tagit röster från de etablerade partierna, på senare tid har lokalpartier slagit igenom även i landstingsvalen. En annan orsak är att utländska medborgare har fått rösträtt i kommunal- och landstingsvalen men inte i riksdagsvalen. Fast alla skillnader kan inte förklaras på detta sätt, partier med populära partiledare gör också bättre val i riksdagsvalen än i kommunalvalen och när ett parti gör ett katastrofval drabbas de hårdare i riksdagsvalet än i kommunalvalen. Slående är också den starka ställning i kommunalvalen som Centerpartiet har jämfört med riksdagsvalen."

Feb 24, 2018

Visuell Vetenskap fyller 10 år!

Visuell Vetenskap fyller 10 år!


Den 25 februari 2008 skrev jag mitt första blogginlägg här på bloggen. Det handlade om podcasten Astronomy Cast. Då hade de gjort ca 100 avsnitt och är de uppe 500 avsnitt. I början hade jag inte direkt något tema på bloggen men efter hand växte en idé om vetenskap av visualiseras på olika sätt. De kan vara simuleringar, videofilmer, dokumentärer eller program. I detta jubileumsinlägg kommer jag att gå igenom alla gamla inlägg och sammanställa de bästa och fungerande länkarna.

Nedan har jag samlat de bästa och fortfarande fungerande webbplatserna, apparna, programmen som jag skrivit om innan

Astronomi

Space Engine - Ett lättanvänt planetarieprogram med otrolig grafik och där kan utforska universum -
Jag har tidigare skrivit om del olika planetarieprogram som kan simulera stjärnhimlen. I vissa program kan man även lämna jorden och ge sig ut bland stjärnorna. I några kan man tom åka ut i Universum och besöka olika galaxer. Exempel på denna yp av program är Starry Night Pro Plus 7 och Celestia. Den förstnämnda kostar 250 dollar och den andra är gratis. Celestia har dock inte allt installerat från början utan man måste ladda ner olika paket. Man har inte kunnat besöka några stjärnor eller planeter i andra galaxer om man inte lade till dem själv i Celestia. Programmen kan också ta tid att lära sig. Nu har jag hittat ett planetarieprogram som är relativt lät att komma igång med, har otrolig grafik och man kan besöka påhittade stjärnor och planeter i andra galaxer. Man kan med lätthet gå omkring på alla planeter, månar eller andra himlakroppar.

Astronomy Cast - Astronomy Cast takes a fact-based journey through the cosmos as it offers listeners weekly discussions on astronomical topics ranging from planets to cosmology.

PhET -  The PhET Interactive Simulations project at the University of Colorado Boulder creates free interactive math and science simulations. PhET sims are based on extensive education research and engage students through an intuitive, game-like environment where students learn through exploration and discovery

Ethan Siegel: The Entire Universe, One Picture, and One Year - Bild som komprimerat hela universums existens ner till ett år. Det första livet på jorden uppstod 21 september och den första människan uppstod tex sju minuter innan tolvslaget.

Universesandbox - Men om man vill veta vad som händer om vår sol plötsligt skulle försvinna? Eller hur gör man för att bygga ett stabilt annat solsystem? Med Universe Sandbox ($20) kan du själv bygga egna solsystem, spränga månar, sortera planeterna och månarna efter storleksordning, spela 3D biljard. Du kan också se simuleringar i 3D om du har röd/blå glasögon

Photopic Sky Survey: Det närmaste man kan komma en perfekt stjärnhimmel

Fysik

minutephysics - Enkelt och snabbt och få in så mycket vetenskap som möjligt. Dessutom ska det vara underhållande. På YouTube kanalen MinutePhysics har man lyckats med allt detta. Henry Reich heter han som gjort dessa fantastiska filmer.

The Particle Zoo - Mjukisdjur som bygger på standardmodellen.

The Birth of the Universe Big Bang and Beyond - Universums utveckling på mindre än fyra minuter

Matematik

GraphGraph is an open source application used to draw mathematical graphs in a coordinate system. Anyone who wants to draw graphs of functions will find this program useful. The program makes it very easy to visualize a function and paste it into another program. It is also possible to do some mathematical calculations on the functions.


Desmos - När jag gick på gymnasiet ägnade vi en hel tid åt att rita räta linjens ekvation och andragradsekvationer för hand. Vi gjorde detta för att exempelvis för att studera hur olika termer framför x påverkade grafens utseende. Med Desmos kan du nu göra detta direkt i webbläsaren, ipad eller i mobilen och det är gratis också. Dessutom kan du spara dina grafer om du registrerar dig

Multix - passar bra både för den som aldrig stött på multiplikation, för den som vill använda den
parallellt med andra hjälpmedel, men även för den som vill lära sig alla tabeller som ett rinnande vatten.

Dragonbox - Nyttan att kunna förkorta algebraiska uttryck är en stor fördel för att lösa ekvationer. Ni som tvivlar på nyttan kan google på "nytta algebra" eller "usefulness algebra". Den bästa artikeln jag hittade var "Why is algebra importand to learn?" Hur får man då yngre barn att lära sig algebra och framförallt hur lär man dem reglerna för att förkorta uttryck? Ett fransk-norskt företag "we want to know" har skapat appen dragonbox för flera plattformar: Android, IOS, MacOSX, WinPC mm.

Vektor - spelinspirerad matematikapp där svenska forskare varit med i utvecklingen - Vektor är utformad enligt forskning om effektiv tidig inlärning av matematik och utvecklas av ledande forskare i samarbete med erfarna spelutvecklare. Det är en lekfull och engagerande app avsedd för barn runt 6-8 år, men kan också användas av äldre barn.

Naturvetenskap

Yenka - Gratis simuleringsprogram till matematik, vetenskap, teknik och programmering

Scale of the UniverseThe Scale of the Universe 2 puts into context how incredibly vast our universe is, with images and commentary for hundreds of objects ranging from enormous to unimaginably small.
Undertecknad bidrog med den svenska översättningen

chronozoom - Use ChronoZoom to get a perspective of the extensive scale of time and historical events relative to what happened around the world. Become an author yourself! Simply log on with your social networking credentials to record your unique perspective or tell a story that needs to be told

TedEdTED-Ed’s mission is to spark and celebrate the ideas of teachers and students around the world. Everything we do supports learning — from producing a growing library of original animated videos , to providing an international platform for teachers to create their own interactive lessons, to helping curious students around the globe bring TED to their schools and gain presentation literacy skills, to celebrating innovative leadership within TED-Ed’s global network of over 250,000 teachers

Se hela jordens väder med denna interaktiva webbplats - Det finns många vädersidor på Internet men ingen presenterar det så snyggt som denna webbplats.

Gratis föreläsningar om naturvetenskap från Royal Institution of Great Britain - Royal Institution of Great Britain (ofta förkortad till Royal Institution eller RI) är en organisation för naturvetenskaplig forskning och utbildning med säte i London. På deras Youtube-kanal kan man se nästan hundra föreläsningar om vetenskap

Biologi

Biodigitalhuman och  Zygotebody 3D-visualiseringar av den mänskliga kroppen

OneZoom tree of life - Evolution är omöjlig att acceptera för en del. Men den är också svår att överblicka för dem som insett evolution är en hållbar teori. Med Tree of life från OneZoom är det möjligt att se hur dagens arter är släkt med varandra och när de uppstod. Webbplatsen ger dig möjlighet att utforska livets träd på ett helt nytt sätt: Det är som en karta, allt på en sida, allt du behöver göra zooma in och ut.

Wellcome Trust's Tree of Life -  Imponerande layout och design. Här kan du zooma in och ut på diverse olika varelser som djur, växter och bakterier och se hur de är släkt med varandra. På vissa varelser finns utförlig information och en 3D-modell. Man kan ladda ner allt som en app på PC och mac, dessutom är det creative commons på det.

Human Evolution Timeline Interactive - Klimatförändringar verkar ha haft stor betydelse för människans utveckling under årmiljonerna. Med förstoringsverktyget kan man ta del av olika upptäcker forskare har gjort.

Kemi

Ulf Ellervik
Läs hans böcker
Njutning : berättelser om kärlek, känslor och kemi 
Ond kemi : berättelser om människor, mord och molekyler 
Den svåra konsten att leva : berättelser om evolution, elände och evigt liv 
Ursprung : berättelser om livets början, och dess framtid

Se hans föreläsningar
Ond kemi
Njutningens kemi

Periodic Videos - 
Tables charting the chemical elements have been around since the 19th century - but this modern version has a short video about each one. We've done all 118 - but our job's not finished. Now we're updating all the videos with new stories, better samples and bigger experiments.

Historia

Den globala terrorismen 1970-2013 - På webbplatsen terror.periscopic.com kan du visuellt se den globala terrorismen sedan 1970.

Extra History - Korta tecknade berättelser om spännande moment från historian - På Youtube kanalen Extra Credits kan man se korta tecknade berättelser om spännande moment från historian.

Crash Course - snabbt, informativt och underhållande om historia, vetenskap och politik - Crash Course är en pedagogisk YouTube-kanal som startades av de gröna bröderna, Hank Green och John Green, som är kända för sina vlogbrothers kanal. Ursprungligen presenterade John och Hank humaniora och vetenskap till besökarna även om serien har sedan dess expanderat att införliva kurser genom ytterligare värdar. Varje film är 10-15 minuter och går snabbt, informativt och underhållande igenom allt från historia, vetenskap till politik.

Datorvetenskap

Circuit Scramble - Ett appspel baserat på logiska grindar - Logiska grindar används för att bygga upp digitala funktioner i mobiler, datorer och mycket annat digitalt. Circuit Scramble. Man lär sig efterhand som man spelar vad de olika logiska grindarna gör. AND, OR, XOR mm.

Appar

Skolappar - Det det är svårt att veta om appar är vettiga eller överhuvudtaget tar upp begrepp som är kopplade till den nya grund- eller gymnasieskolan. Det är här webbplatsen Skolappar fyller ut ett vakuum. De som recenserar skriver inte bara utförligt om programmet, de förklarar vilka delar i läroplanen för de olika ämnena som appen behandlar.

Statistik

Wolfram|Alpha - The introduction of Wolfram|Alpha defined a fundamentally new paradigm for getting knowledge and answers—not by searching the web, but by doing dynamic computations based on a vast collection of built-in data, algorithms and methods.

Globbal visuell statistik om vår värld presenteras på ourworldindata.org - ourworldindata.org är en webbplats med info om att utforska den pågående mänskliga civilisationens historia genom forskning och datavisualisering.

Språk

tyda.se - Tyda.se är i nuläget främst en svensk-engelsk (och så klart engelsk-svensk) ordbok/lexikon med över 1.5 miljoner uppslagsord

Gratis onlinebook - An Illustrated Book of Bad Arguments - An Illustrated Book of Bad Arguments är en bok som finns som en gratis webbsida om dåliga argument. Varje dåligt argument illustreras med en förklarande bild och exempel. För att stödja författaren kan du donera $1 - $20. Med tanke på vad som skrivs på nätet är detta en viktig källa för att hålla isär vettiga och dåliga argument.

Musik 

Symphony of Science - Symphony of Science is an online video series created by John D. Boswell, aka melodysheep, which aims to bring scientific knowledge and philosophy to the public, in a novel way, through the medium of music. Science and music are two passions of mine that I aim to combine, in a way that is intended to bring a meaningful message to listeners, while simultaneously providing an enjoyable musical experience.

Feb 4, 2018

Vocabulary.com - lär dig nya engelska ord


Jag har använd webbplatsen Vocabulary.com för att lära mig nya engelska ord. Under play kan man långsamt bygga upp sitt engelska ordförråd. Ord som du redan kan går du snabbt igenom medan nya ord får du öva på mer. 

Plus
  • Lätt att använda. Går att spela båda på dator och mobil
  • Man utvecklas. Dock tror jag att man inte nödvändigtvis blir säkrare på att skriva de nya orden. Men definitivt bättre på att förstår ord i texter
Minus
  • En del av orden verkar gamla. Ibland tar man med texter från 1800-talet. Fast jag kan inte uttala mig om hur vanliga orden är idag. Man kan kolla hur vanlig ett ord är här om man är intresserad
  • Hade kanske varit bra om man fick öva på stavningen mer än en gång.
Mitt betyg 4/5. Har ni några tips på andra program/appar/webbtjänster där man kan öva på engelsa?


Exempel på hur en fråga i play ser utGissar du fel får du gissa tills du får rätt och till höger för du en förklaring på vad ordet betyder
När webbtjänsten anser att du kan ordet tillräckligt bra får du till sist stava till ordet och höra uttalet
Man får belöningar om man tex klarar alla övningar på ett ord ellerom man klarar 5, 10 eller fler övningar i rad


Efter varje omgång för man en sammanställning på hur det gått

Jan 6, 2018

Space Engine - Se mina filmer och bilder på Instagram

För ett år sedan skrev jag om Space Engine. Det är utan tvekan det mest visuella och mest avancerade simuleringen av universum. Dessutom är det otroligt helt gratis. För att dela med mig av alla trevliga vyer man får uppleva har jag skapat ett Instragramkonto: @paubelspace. Där jag kommer att delar filmer och bilder från programmet

@paubelspace

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...