Translate this blog

Jul 7, 2012

Ulf Ellervik - populärvetenskap när den är som bäst

Universitetet har tre uppgifter enligt Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi vid Lunds Universitet.

  1. Undervisning
  2. Forskning
  3. Dela med sig av kunskapen till allmänheten
Ellervik menar att den tredje uppgiften misslyckas man ofta med eftersom det lätt blir abstrakt och att oseriösa aktörer lockar med snabba svar som jordstrålning, homeopati eller astrologi. Ungefär så inleder han sitt väldigt intressanta sommarprogram den 4 juli. Ellervik drar mer än ett strå till stacken. Se bara hans fanatiska föreläsning nedan som innehåller utdrag från hans om möjligt ännu bättre bok: Ond kemi
Lyssna: Sommar i P1 med Ulf Ellervik

Läs mer om hans forskning på Ellervik Research Group och hitta billigaste Ond kemi på bokfynd.nu

Jul 6, 2012

Sex interaktiva historiska webbplatser med kartor

I mars skrev jag om den interaktiva tidslinjen ChronoZoom, som försöker visa all historia från Big Bang till nu. Ett annat sätt att betrakta världshistoria är genom kartan. Jag hittade sex olika karttjänster. Fem gratis och ett betalprogram. 

Den kanske mest intressanta är nedanstående gratis interaktiva webbplats som är under utveckling. Den visar Europa, Asien och Afrikas historia mellan 3000 f.kr. till 1000 e.kr. Den försöker visa stora delar av jorden men ändå detaljerat men med möjlighet att animera hur kartan ritas om under tidens gång.
www.atlasofworldhistory.com
Nästa interaktiva karttjänst är mindre detaljerad men visar hela världen från 3000 f.kr till 2005 e.kr
www.timemaps.com/history
När det gäller detaljer så är denna karta om världshistoriens många konflikter smått fantatisk. Vad jag kunnat se sträcker den sig från slaget om Megiddo ca 1500 f.kr till Statskuppen i Mali i år. Den verkar väldigt detaljerad med texter från wikipedia.
www.conflicthistory.com


Nästa webbplats har tyvärr ett gränssnitt från 1990-talet som tyvärr drar ner kvalitén. Om man väl börjar klicka runt hittar man dock mycket detaljerade tidslinjer, kartor och faktatexter. 
www.hyperhistory.com/online_n2/History_n2/a.html

Jag brukar undvika att rekommendera program som jag ej har testat, men denna verkar väldigt bra. För 79 dollar får du i mycket stor detalj se hur och varför Europas karta ritas om från år 1000 till idag. Man kan ladda ner och testa hur Europas karta förändrades runt Napoleonkrigen


Kanske den webbtjänst som ser minst imponerande ut för början. Men när du väl börjar föra markören över olika länder kommer informativa och detaljerade texter om vad som hände under olika perioder i Europas historia.
www.worldology.com/Europe/europe_history_md.htm


Känner du till liknade webbplatser eller program så kommentera gärna nedan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...