24 mars 2018

Tre webbplatser som presenterar information om valresultat eller opionsundersökningar inför valet 2018

Det är val i Sverige den val 9 september 2018. Det finns många webbplatser som har statistik på valresultat och om optionen. Jag har valt ut några nedan.

val.digital - skriver så här på din webbplats "syftar till att ge användare en så god och neutral bild som möjligt av de svenska partisympatierna, baserat på aktuella och historiska opinionsundersökning"

Webbplatsen har utförlig info om hur optionen har utvecklats sedan år 2000. Webbplatsen har gjort att man kan bädda in interaktiv statistik på sin egen webbplats. För markören över diagrammet nedan så ser ni.


På val.digital jämför de också hur opinionen stämde med det faktiska valresultatet.svt pejl webbplats kan man se vilket parti som väljarna röstade på 2010 och 2014.


www.tacitus.nu jämför man hur det gått för partierna i riksdagsval, landstingsval och ruiksdagsval sedan 1970, då man började rösta samtidigt till de tre valen.


På webbplatsen analyserar de skillnaderna i resultat så här "I början var det endast obetydliga skillnader mellan de olika valresultaten men efterhand har trenden gått mot allt större skillnader. Huvudorsaken till detta är framväxten av lokala partier som framförallt i kommunalvalen har tagit röster från de etablerade partierna, på senare tid har lokalpartier slagit igenom även i landstingsvalen. En annan orsak är att utländska medborgare har fått rösträtt i kommunal- och landstingsvalen men inte i riksdagsvalen. Fast alla skillnader kan inte förklaras på detta sätt, partier med populära partiledare gör också bättre val i riksdagsvalen än i kommunalvalen och när ett parti gör ett katastrofval drabbas de hårdare i riksdagsvalet än i kommunalvalen. Slående är också den starka ställning i kommunalvalen som Centerpartiet har jämfört med riksdagsvalen."
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...