Sep 11, 2018

Visuella samband mellan valet av parti och inkomst, hur tätbefolkat eller utländsk bakgrund

På SVT har man gjort en webbsida som visuellt jämför de tre största partierna i valkretsarna med olika parametrar som i bilden nedanNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...