Jul 14, 2011

100 år med Hertzsprung-Russell Diagram

När jag gick i 9:an gjorde jag ett arbete om astronomi. En del ägnades åt klassificeringsdiagrammet som alla stjärnor kan delas in i: Hertzsprung-Russell Diagrammet. I en artikel i Scientific American hyllas 100-åringen. Diagrammet finns i många olika varianter. Sök bara på Google med bildsök.
En enkel variant av ett Hertzsprung-Russell Diagram (källa)

När jag läste astronomi på universitetet så hade de datorprogram som visade hur stjärnor vandrade från olika delar av diagrammet. Jag började nyligen leta efter liknande simuleringar. Det bästa interaktiva diagrammet jag kunde hitta var javaHRD. Java är alltid trevligt eftersom det är plattformsoberoende. 
javaHRD - An interactive Hertzsprung-Russell Diagram (källa)
Även om jag tycker det är trevligast med interaktiva simuleringar som inte är linjära vill jag ändå nämna denna simulering från Open High School of Utah. Man får förklaring på de olika stadierna i en stjärnas liv.
Linjär simulering med förklaring (källa)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...