Oct 9, 2009

Vettiga matematikspel

Har letat efter vettiga matematikspel på Internet som på ett roligt sätt nöter in +, -, x och /. Åldergrupp 6 - 10.

Multix - ett väldigt bra spel som hjälper alla som har problem med multiplikationstabellerna

www.arcademicskillbuilders.com

Skriv gärna i kommentarerna vad du tyckte

Google Flu Trends


Google Flu Trends

Så här skriver de:

Vi har upptäckt att vissa sökord är goda indikatorer på influensaaktivitet. I Google Flu Trends används sammanställda data från Google-sökningar för att uppskatta aktuell influensaaktivitet runt om i världen i nära realtid.

Varje vecka söker miljontals användare efter hälsovårdsinformation på Internet. Som man kan förvänta sig görs fler influensarelaterade sökningar under influensasäsongen, fler allergirelaterade sökningar under allergisäsongen och fler sökningar om solbränna på sommaren. Du kan utforska alla dessa fenomen med Google Trender. Men kan verkligen trender i sökfrågor ligga till grund för en korrekt, tillförlitlig modell av företeelser i den verkliga världen?

Vi har hittat ett nära samband mellan hur många som söker efter influensarelaterade ämnen och hur många som faktiskt har influensasymptom. Alla som söker efter "influensa" är förstås inte sjuka, men när man lägger ihop alla influensarelaterade sökfrågor framträder ändå ett mönster. Vi jämförde våra sökfrågesiffror med traditionella influensaövervakningssystem och kom fram till att många sökfrågor är populära just under influensasäsongen. Genom att räkna hur ofta vi ser dessa sökfrågor kan vi uppskatta hur mycket influensa som är i omlopp i olika länder och regioner i hela världen. Våra resultat har publicerats i tidskriften Nature.


Oct 7, 2009

What browser is the best? Take Acid and you will find out!

Acid3 testet testar din webbläsare hur den lever upp till kraven som moderna webbsidor ställer på webbläsaren.

Gå bara in på http://acid3.acidtests.org/ (helt ofarligt för din dator)

Från wikipedia har jag hämtat detta:
Acid2 focused primarily on Cascading Style Sheets, but this third Acid test focuses also on technologies used on modern, highly interactive websites characteristic of Web 2.0, such as ECMAScript and DOM Level 2.

Jag testade på mina webbläsare:
IE8 (uppe tv) 20/100
Firefox 3.5.3 (uppe th) 93/100
Chrome 3.0. (nere tv) 100/100

Varför använder jag IE överhuvudtaget?

Oct 6, 2009

Photo Sketch = Photoshop + bildigenkänning

Några ambigösa personer vid Tsinghua University i Singapore har utveklat en teknik, PhotoSketch, där användaren kan skapa bildmontage bara genom att grovt rita streckgubbar och ut kommer fördiga bilder. WOW...

Tydligen skpade det så pass mycket intresse att deras sida blev överbelastad.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...