May 30, 2012

Parallax - från åktur med bilen till avlägsna galaxer

När jag var yngre och åkte i mina föräldrars bil fascinerades jag över hur saker (berg och kullar) som var längre bort rörde sig långsammare och saker som var nära (reflexstolpar eller kor) rörde sig snabbt. Detta används på betydligt större skala för att mäta anståndet till de närmsta stjärnorna. Gissa vad som representerar bilen i denna skala...

May 19, 2012

En inspirerande film om matematik och konst

Ett en tidigare post visade jag en kortfilm av Cristóbal Vila. Han har nu gjort en film om matematik och konst och hur de genom tiderna är sammanflätade. Filmen är inspirerad av Escher och innehåller också glimtar av andra konstverk. Filmen inleds med det klassiska problemet med hur många riskorn skulle det bli på den sista rutan av ett schackbräde om man lade ett riskorn på en första rutan och två riskorn på den andra rutan och sedan dubblade antalet riskorn för varje ruta. 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + ...  I sista rutan skulle det bli ca 2 × 10^19. En tvåa och sedan 19 nollor alltså 2000 miljoner biljoner riskorn. I filmen stannar Vila på ruta 11 vilket är 2^11 = 2048 riskorn. Därefter får vi se de fem platonska kropparna. Euklides bevisade att det bara finns just fem likformiga kroppar.  För mer info om alla konstverk och matematiska uttryck gå till filmens webbplats.

May 7, 2012

Matematikspel - multiplikation med Multix


En sak som verkligen kan ta kol på elevers matteintresse är multiplikationstabellen. Det finns en hel del spel på nätet. Ofta är de bara digitala versioner av pappersvarianter eller spel på tid. Ett spel som avviker från mängden är Multix. Jag testade det på en elev som verkligen inte ville lära sig tabellerna. Det slutade med att eleven gjorde alla 30 nivåerna på en dag. Matematik är så mycket mer än multiplikationstabellen men att kunna den underlättar i vardagen och i elevens fortsatta lärande.

Så här skriver tillverkaren
Varför ska jag använda Multix?
  • Att kunna multiplikationstabellen är både kul och nödvändigt, men det kan ofta vara svårt och krångligt att lära sig den ordentligt.
  • Multix erbjuder mindre frustration. Systemet är uppbyggt så att det inte går att svara fel! Det börjar enkelt och blir progressivt svårare.
  • Det är svårt att komma ihåg abstrakta siffror. Multix gör det enklare för dig genom att använda minnets fantastiska förmåga att associera ljud och bild.
  • Vem kan använda Multix?
  • Multix är helt gratis att använda för alla.
  • Multix passar bra både för den som aldrig stött på multiplikation, för den som vill använda den parallellt med andra hjälpmedel, men även för den som vill lära sig alla tabeller som ett rinnande vatten.
  • Du behöver bara en webläsare med tillgång till internet och förmågan att använda muspekaren.
Multix blir gradvis svårare och eleven kan pröva sig fram

Pröva själv

May 2, 2012

Dagen då jorden nästan dog - en deckare från urtiden

Deckare är väldigt populära. Man får följa hur någon luskar reda på sanningen bakom ett eller flera mord. Dock är de morden försvinnande få jämfört med det största massdödandet i jordens historia. Det kallas Perm-trias-utdöendet. Det hände ca 250 miljoner år sedan. Långt innan det ens fanns dinosaurier på jorden. 96% av alla marina arter försvann och 70% av de landlevande djuren. Det påverkade också många insektsarter som annars inte brukar påverkas. I dokumentären nedan går man igenom de vanligaste misstänkta som vulkaner, meteoriter och metanutsläpp. Efter Perm-Trias-utdöendet tog dinosaurierna över som den dominerande djurgruppen. Hela dokumentären är uppbyggd som en deckare där olika forskare har olika idéer men men måste basera sin teori på bevis. Det blir extra spännande i slutet eftersom det finns likheter med vad som händer idag. Kan en global uppvärmning sätta igång andra processer som accelererar uppvärmningen ytterligare?

Jag avslutar med en bild på en överlevare från denna tid. Titta noga för om detta djur inte överlevt hade du inte varit här idag...PS Titeln är överdriven det tog många 10 000 år för 90-95% av alla djurarter att dö ut. Dessutom dog inte jorden utan livet på den. Men titeln på deckare brukar vara lite överdrivna för att locka läsare. DS
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...