Jan 4, 2014

Greenfoot - lär dig objektorienterad programmering genom att tillverka spel

Att programmera kan verka avskräckande för många. Och i synnerhet objektorientering är en hög tröskel. För de flesta underlättas inlärningen om det är roligt och om man tycker det du gör är användbart. Greenfoot.org lyckas kombinera inlärning av objektorientering i programmeringsspråket Java med spelutveckling. Genom att ladda ner deras IDE (en plattform som underlättar kompileringen och exekveringen av koden) och gå igenom deras introduktionsmanualer får man en rolig och pedagogisk start av sin programmeringsbana.

En bra start är dessa videomanualer The Joy Of Code. Därefter kan man gräva ner sig i resurssidan. Du kan också starta med textmanualen där du får lära dig navigera med en krabba. Du kan testa det enkla spelet "den lilla krabban" här som var det första jag gjorde i Greenfoot.

Om man ska undervisa i Programmering 2 på gymnasienivå rekommenderar jag starkt Introduction to Programming with Greenfoot. Den är visserligen på engelska men på denna nivå måste eleverna kunna så pass mycket engelska för att kunna leta hjälp på nätet och läsa API-beskrivningar. Det mesta av kunskapskraven i Programmering 2 täcks av boken och resten går att komplettera.

Arv som är en viktig del i objektorientering tydliggörs alltid till höger i gränssnittet (se filmen nedan). Gränssnittet i Greenfoot påminner om en enklare variant av NetBeans eller Eclipse.

Till sist ett mer avancerat exempel på vad man kan göra i Greenfoot.

Jan 3, 2014

Webbutveckling i HTML och CSS: Från start till sidlayout

I kursen webbutveckling 1 för gymnasiet är det en hel del som eleverna förväntas lära sig. Det jag tycker har varit svårast är att gå från enkla HTML-taggar och CSS-selektorer till att använda CSS-selektorer som skapar hela webbsidans layout.

Jag tycker att de nya taggarna header, nav, section, article och footer har varit till stor nytta för att skapa stommen i HTML. Selektorn display har underlättat när man ska skapa sidans layout.

Något som inte alltid är lätt att hinna med är hur man lyckas få färger som matchar varandra på en webbplats. Sidan colorschemedesigner ger snabbt passande färger och deras hexkod. För att slippa behöva fixa bilder bara för att testa sin layout använde jag placekitten.com. För att kunna undersöka strukturen i koden använde jag tillägget Firebug till Firefox.

Channel 9 har en mycket bra och grundlig genomgång av HTML5 och CSS3. Det enda som saknas är hur man praktiskt gör just med sidlayouter. I filmerna nedan för söker jag visa ett av många sätt man kan tänka när man ska skapa en sidlayout. Filmerna är 60 min tillsammans så dela upp tiden på några olika tillfällen.

Filmerna spelade jag in med på en Mac med QuickTime Player och redigerat med iMovie. Jag rekommenderar Head First HTML with CSS & XHTML som går igenom HTML5 och CSS på ett bra sätt.Jan 2, 2014

Se din HTML kod i 3D med Firefox - sedan version 47 finns funktionen ej längre

Uppdatering sedan version 47 finns funktionen ej längreJag har kursen gymnasiekursen Webbutveckling. När man ska ha genomgång i hur HTML och CSS fungerar har det tidigare varit svårt att se hur koden ger ett visst utseende. Med Page Inspector kan du du se dina HTML-taggar visualiserade i 3D.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...