Translate this blog

Jul 16, 2018

Två föreläsningar från Royal Institution om fundamental fysik som påverkar vardagen och att skriva väl

För ett år sedan skrev jag om föreläsningarna från Royal Institution of Great Britain. Jag rekommenderar dessa två riktigt intressanta föreläsningarna om

Sean Carroll ties together the fundamental laws of physics governing the workings of the cosmos with the everyday human experience we all share


Does writing well matter in an age of instant communication? Drawing on the latest research in linguistics and cognitive science, Steven Pinker replaces the recycled dogma of style guides with reason and evidence.

Royal Institution of Great Britain (ofta förkortad till Royal Institution eller RI) är en organisation för naturvetenskaplig forskning och utbildning med säte i London. På deras Youtube-kanal kan man se nästan hundra föreläsningar om vetenskap

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...