Apr 5, 2018

Crash Course Computer Science

I denna serie kommer man att spåra ursprunget till våra moderna datorer, titta närmare på de idéer som gav oss vår nuvarande hårdvara och programvara, diskutera hur och varför våra smarta enheter bara fortsätter att bli smartare och även titta mot framtida! Datorer fyller en avgörande roll i samhällets funktion och det är vårt hopp att du under denna serie får en bättre förståelse av hur långt datorer har tagit oss och hur långt de kan bära oss in i framtiden. ​Jag har hunnit titta på de tre första delarna och det är riktigt bra. Först historia och i del tre logiska grindar. Det går snabbt men man kan pausa när man vill.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...