Feb 26, 2010

The fantastic voyage of Nino the neutrino

The fantastic voyage of Nino the neutrino

Feb 19, 2010

Solved: The mathematics of the Hollywood blockbuster

Solved: The mathematics of the Hollywood blockbuster: "Movie directors seem to have hit upon the mathematical formula that keeps us glued to the screen


Feb 18, 2010

Hur mycket fysikkunskaper måste någon på ILVAs kundtjänst ha?

Jag ringde till ILVA om en TV-bänk. Jag ville veta maxbelastningen och vad bänken vägde. Säljaren frågade om jag ville ha en svart eller en vit TV-bänk. Jag har läst 60 p fysik och känner till att vit reflekterar ljus medan svar absorberar ljus. Men jag är ganska säker på att dessa effekter är minimala. Inget en säljare behöver fråga om. Det är kanske bäst att ta den vita tänkte jag i alla fall, kanske säljaren visste något om massökningar som jag missat...

Feb 15, 2010

Wii fysik?

Alla som tycker fysik är kul och som spelat Wii har kanske funderat på om man kunde använda det till något som ökade kunskapen i hur fysik fungerar.

Fysik och naturlagar studeras med hjälp av TV-spelskontroller

Två forskare vid Södertörns högskola och forskare i USA ska undersöka möjlighetens kring detta. De planerar att bli klara 2012.

Projektet kallas "Wii Science: Teaching the laws of nature with physically engaging video game technologies"

Man hoppas att detta är något som blir tillgängligt för allmänheten. Jag hade gärna prövat!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...