Jun 11, 2014

App Inventor - skapa appar till Android

Att skapa appar till Android kräver stor kunskap i objektorientering, JAVA och XML. Dessutom ska du förstå ut ett utvecklingsverktyg som Eclipse fungerar. Om man ändå vill skapa appar kan man använda App Inventor. Ursprungligen var det Google som startade projektet men nu är det MIT som vidareutvecklat det.
It allows newcomers to computer programming to create software applications for the Android operating system (OS). It uses a graphical interface, very similar to Scratch and the StarLogo TNG user interface, which allows users to drag-and-drop visual objects to create an application that can run on Android devices - Källa
Utvecklingsmiljön är enkel. Den består av Designer-läge och Block-läge. I Designer-läge lägger man ut det man vill ha i sen app och i Block-läge får man funktionerna att fungera. Även om man inte skriver i kod direkt, måste man använda samma logik som i vilket programmeringsspråk som helt. Om man prövat på code.org:s gränssnitt så kommer man att känna igen sig. Dessutom rekommenderar jag att man gör denna först learn.code.org om man är nybörjare på programmering.

För att lära sig App Inventor finns många gratis övningar på www.appinventor.orgSom exempel på vad man kan göra hittade jag en videomanual om hur man gör Flappy Bird med App Inventor. Det finns 8 delar. Ni kan se de andra till höger när ni är inne på YouTube

World Science U - visuella kurser om relativitetsteori och kvantfysik gratis på nätet

Brian Greene som bl a skrivit böcker om strängteori är medgrundare till World Science Festival har startat en webbtjänst där gymnasieelever, universitetselever eller andra intresserade kan lära sig grunderna i relativitetsteori och kvantfysik. Man kan välja om man bara vill ha det viktigaste med mycket lite matte på några veckor eller 8 - 10 veckor med övningar med matematik. Just nu finns kurser i speciella relativitetsteori klara, men de andra är på gång.Det som imponerar är de visuella förklaringarna. När Brian föreläser använder han modern visualiseringsteknik kombinerat när han förklarar matematiken bakom teorin. När man försökt lösa ett problem får man ett lösningsförslag där Brian går igenom lösningen i detalj direkt till höger om svaret.

Så här ser det ut när man försökt lösa ett problem och svarat fel

Kursen påminner i upplägget om Big History Project.
Länk: Word Science U


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...