May 13, 2014

Ett års väder över hela jorden

Denna visualisering, som består av bilder från de geostationära satelliterna EUMETSAT, NOAA och JMA, visar ett helt år av väder över hela världen under 2013, med kommentarer av Mark Higgins, Training Officer på EUMETSAT. Satellitdatan har lagts ovanpå NASA:s "Blue Marble Next Generation" markkartor, som förändras med årstiderna.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...