Aug 6, 2018

Opinionsundersökningarna och verkligheten - en månad kvar till valet

Nu är det en månad kvar till valet och opinionsundersökningarna kommer att komma ofta. Frågan är också om hur tillförlitliga de olika opinionsundersökningarna är. En del menar att webbundersökningar är mindre tillförlitliga än de traditionella telefonundersökningarna. Andra problem är om och hur bortfallet (Se som inte svarar) påverkar undersökningarna. Ytterligare problem är om vissa väljare inte vill berätta vad de tänker rösta på.

Jag har tagit med fyra olika sammanvägningar, som sammanställer hur det går just nu för partierna enligt undersökningarna. De olika opinionsinstitutens undersökningarna kan vägas samman på olika sätt. Vissa anser att vissa institut är bättre och låter dem väga tyngre.

Jag länkar till olika artiklar om hur bra olika institut var på att förutsäga valet
Vilket opinionsinstitut lyckades bäst? Och vilka partier var svårast att mäta?
Gick det att förutsäga valresultatet?
Mäthatet
Hur kunde opinionsinstituten ha så fel inför valet?pollofpolls.se

Jag som ligger bakom pollofpoll.se heter Viktor Tullgren, är civilingenjör frän KTH och har kanske ett något ohälsosamt överintresse för statistik. Politiskt tillhör jag socialdemokraterna vilket kanske, eller kanske inte, kan vara intressant att veta om man vill värdera trovärdigheten i modellen eller eventuella analyser. 
Metoden bakom den här poll of polls skapades ursprungligen för att jag rent privat ville få reda på var opinionen låg. Modellen har sedan används ett antal gånger för att ligga till grund för analyser på alliansfrittsverig.nu somt på min egen blogg. Den har också publicerats som bilder på twitter. Eftersom i alla fall vissa tycktes vara intresserad av sammanvägningar så tänkte jag att det var lika bra att göra en sida av det hela.Mätningarnas mätning

Hur skulle Sverige rösta om det var val idag? Med hjälp av Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet sammanväger vi de mest tillförlitliga opinionsmätningarna.


val.digital

val.digital syftar till att ge användare en så god och neutral bild som möjligt av de svenska partisympatierna, baserat på aktuella och historiska opinionsundersökningar. Tjänsten visar samlat data från samtliga undersökningar och mätinstitut över en längre tid. Målet är att ge en bild av hur den faktiska opinionen ser ut och har utvecklats. Denna tjänsten är utvecklad av Hampus Nilsson och drivs i helt altruistiskt syfte.

Dagens Samhälle Poll of polls

Dagens Samhälle Poll of polls visar konsensusopinionen just nu i Sverige. Siffrorna utgör ett vägt genomsnitt av flera undersökningar.Mätningen är en löpande sammanvägning av de 7–9 senaste opinionsundersökningarna. De institut som tas med är Demoskop, Ipsos, Novus, SCB, Sentio (webbpanel), Sifo, Skop, Inizio (webbpanel) samt YouGov (webbpanel).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...