Apr 8, 2010

Universums utveckling

History of the Universe
Jag har haft många beökare som tittat på den utmärkta filmen Universums utveckling på mindre än fyra minuter. Även om små, korta och kärnfulla filmer är nog så bra, vill man kanske kunna ta reda på mer.

the universe adventure är en sådan webbplats. Webbplatsen är uppdelat i fyra avsnitt: grunder, bevis, tidsepoker och framtiden. Det är en helteckande guide och inte allt för svår.

En liknande webbplats är the particle advenute där du får lära dig om elemtarpartiklar. Där går de igenom standard modellen som är fysikernas hittils bästa modell hur partiklarna och dess krafter hänger ihop. Han går även in på vad LHC kanske kan upptäcka. Webbplatsen finns på flera språk dock ej på svenska...än.

Båda webbplatserna rekomenderas för de som kan lite engelska och vill veta mer om livet, universum och allting.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...