Oct 1, 2014

Interstellar - Hur mycket vill du betala för mänsklighetens överlevnad?

On November 7, the film Interstellar premieres. Christopher Nolan directs and Matthew McConaughey and Anne Hathaway starring. It is about a group of explorers who use a newly discovered wormhole to overcome the limitations of space travel to other solar systems.


För några år sedan läste jag en artikel i Illustrerad Vetenskap. Den handlade om vår framtid. Inte bara den närmaste utan många miljoner och miljarder år in i framtiden. Så här börjar artikeln:
En gång går vårt universum under. När alla stjärnorna brunnit ut, och de svarta hålen har försvunnit, finns det bara strålningen kvar. Långt ute på fysikens allmänning finns dock vår räddning. Forskare har tänkt ut en plan för hur vi skall bygga ett nytt hem. ur "Recept på nytt universum"
Artikeln bygger på fysikern Michio Kaku's bok "Parallel Worlds" från 2004. I den beskriver han hur man i sex steg skulle kunna göra för att flytta till ett annat universum innan vårt dör i en utdragen värmedöd. Det mesta är förstås spekulationer men vi har inte har oändligt med tid på oss innan någon större naturkatastrof inträffar på jorden och det kan vara lämpligt att sprida riskerna till solsystemet och bortom genom att kolonisera andra planeter.

Utan tvekan har USA stått för den största delen av utforskningen av rymden, men även de har relativt lite pengar att röra sig med. Enligt Phil Plait spenderar amerikaner mer pengar på husdjursmat än NASA och fem gånger mer på tobaksprodukter! Frågan är: Hur mycket skulle du betala för vårt Universum?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...