Oct 28, 2018

Programmera med din dators videokamera

För er som är intresserade av programmering men som tycker resultatet blir tråkigt, text som skrivs ut, eller någon matematisk uträkning. Titta på Daniel Shiffmans Youtubekanal The Coding Train. Han visar hur du använder tillägget p5 till JavaScript för att göra visuellt tilltalande kod. Just nu tittar jag på avsnittet om Video and Pixels


Det kräver att du har en videokamera på din dator. Med lite trixande kan man göra dessa saker


via GIPHY. För att göra denna gif-animation tittade jag på denna manual

Baz Battles och Kings and Generals - se visuellt hur olika historiska slag gick till och orsak och konsekvenser

När man läser historia i grundskolan eller gymnasiet får man vissa delar av världshistorian. Oftast är det inte detaljer för man försöker täcka många områden. Vissa tider och platser får mer uppmärksamhet än andra. I de två Youtubekanalerna nedan berättar de om vissa kända historiska händelser men också andra mer okända. Med enkla animationer levandegör de historia. 

Inleder filmerna med någon bakgrund till slaget därefter vad som hände vid slaget
Baz Battles

Kings and Generals har längre tidsskeenden än BazBattles. De kan beskriva flera olika slag i samma film. Men med mindre detaljer
Kings and Generals

Oct 1, 2018

Skånes Historia och Uppåkra

Skånes Historia

Det finns knappast något landskap i Sverige som upplevt så mycket som Skåne. Skåne har varit en plats där maktspel i Norden och norra Europa har utspelats. Det började med Uppåkra och fortsatte under lång tid framåt. Har läst del 1 av 3 av Gunnar Wetterberg:s omfattande Skånes Historia. De rekommenderas verkligen. 

Om ni har vägarna förbi Skåne, missa inte ett besök i Uppåkra. En plats som som var bebodd år 100 fram till år 1000. Som jämförelse grundades Birka ca år 800.
Skånes Historia - del I, II och III

Skåne är mer än någon annan del av Sverige ett kulturlandskap. Hit kom de första människorna, här byggdes det nuvarande Sveriges första domkyrka och här grundlades tidigt ett universitet. Närheten till kontinenten och positionen som gynnat sjöfarten har gjort att Skåne snabbt påverkats av strömningar ute i Europa, samtidigt som det strategiska läget även gjort området utsatt och omstritt.

Uppåkra


Uppåkra i Vetenskapens Värld - hela avsnittet om UppåkraJärnålderns Uppåkra -c:a 100 f.Kr.- 1000-talet e.K. Uppåkra Arkeologiska Center har guidade visningar, där man berättar historien om Uppåkra, dess bosättning, makten i området, fynden som gjorts vid utgrävningarna, och mycket mer.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...