onsdag 9 januari 2019

Europeiska kungahus visualiserade ända tillbaka till 700-talet

Tycker du Game of Thrones är komplicerat? Vänta tills du sett kungahusen i Europa. Med start med kejsare Charlemagne för ca 1200 år sedan kan du i dessa filmerna följa några kungahus. Tex brittiska franska och danska kungahuset. Dessutom visas hur Habsburgska släkten hade makten i olika områden i Europa. Det är Matt Baker som gjort dessa och man kan köpa posters med olika tidslinjer.torsdag 27 december 2018

Följ olika regioner i hela världen och deras klimatpåverkan i realtid

Hur står det till med klimatpåverkan i Australien jämfört med Sverige? Hur går det för länder i Sydamerika jämfört med delstater i USA? På electricitymap kan du i realtid följa utsläppen.

söndag 28 oktober 2018

Programmera med din dators videokamera

För er som är intresserade av programmering men som tycker resultatet blir tråkigt, text som skrivs ut, eller någon matematisk uträkning. Titta på Daniel Shiffmans Youtubekanal The Coding Train. Han visar hur du använder tillägget p5 till JavaScript för att göra visuellt tilltalande kod. Just nu tittar jag på avsnittet om Video and Pixels


Det kräver att du har en videokamera på din dator. Med lite trixande kan man göra dessa saker


via GIPHY. För att göra denna gif-animation tittade jag på denna manual

Baz Battles och Kings and Generals - se visuellt hur olika historiska slag gick till och orsak och konsekvenser

När man läser historia i grundskolan eller gymnasiet får man vissa delar av världshistorian. Oftast är det inte detaljer för man försöker täcka många områden. Vissa tider och platser får mer uppmärksamhet än andra. I de två Youtubekanalerna nedan berättar de om vissa kända historiska händelser men också andra mer okända. Med enkla animationer levandegör de historia. 

Inleder filmerna med någon bakgrund till slaget därefter vad som hände vid slaget
Baz Battles

Kings and Generals har längre tidsskeenden än BazBattles. De kan beskriva flera olika slag i samma film. Men med mindre detaljer
Kings and Generals
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...