Jun 11, 2014

World Science U - visuella kurser om relativitetsteori och kvantfysik gratis på nätet

Brian Greene som bl a skrivit böcker om strängteori är medgrundare till World Science Festival har startat en webbtjänst där gymnasieelever, universitetselever eller andra intresserade kan lära sig grunderna i relativitetsteori och kvantfysik. Man kan välja om man bara vill ha det viktigaste med mycket lite matte på några veckor eller 8 - 10 veckor med övningar med matematik. Just nu finns kurser i speciella relativitetsteori klara, men de andra är på gång.Det som imponerar är de visuella förklaringarna. När Brian föreläser använder han modern visualiseringsteknik kombinerat när han förklarar matematiken bakom teorin. När man försökt lösa ett problem får man ett lösningsförslag där Brian går igenom lösningen i detalj direkt till höger om svaret.

Så här ser det ut när man försökt lösa ett problem och svarat fel

Kursen påminner i upplägget om Big History Project.
Länk: Word Science U


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...