Dec 31, 2013

Gratis IP- och subneträknare direkt på nätet

www.subnet-calculator.com
Tänk dig att ska skapa ett nätverk med adressen 192.168.4.0. Det behöver delas i 16 st subnät. Man måste också ha minst 30 st datorer i varje subnät. Är detta möjligt? Om det inte går, kan man ordna ett nätverk med 30 st datorer men med färre subnät? Hur många subnät kan man maximalt ha då? Och vilken subnätsmask behöver man? Med Subnet Calculator går det lekande lätt att ta reda på.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...