Fasförändringar - Vattnets olika former, en interaktiv simulering för årskurs 3-9

I läroplan för grundskolan står det att så här under biologi, kemi och fysik för årskurs 1-3. Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll:
Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
Årskurs 4-6 under kemi står det:
Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform. 
PhET har man precis släppt en sim för dessa åldersgrupperna. Den består av två experiment. Den första fliken "Fast, flytande, gas" visar vad som händer när man värmer på någon av ämnena neon, argon, syre eller vatten. Ett tips för läraren är att genast byta till Celsius under "Teacher" i menyn då Kelvinskalan troligen inte är bekant för de flesta eleverna. För gymnasiet finns en mer avancerad sim här

Saker man kan observera är

  • Att atomerna aldrig är stilla. 
  • Att några av vattenmolekyler är i gasform även vid rumstemperatur

Fyra vattenmolekyler i gasform vid rumstemeratur
  • Visar varför vatten tar mer plats i fast form (is) än i flytande form. Samtidigt kan man se vattenmolekyler i gasform vid båda tillfällena. Hade inte locket varit på hade tillslut alla vattenmolekyler avdunstat även vid rumstemperatur
t.v. -10°C.         t.h. 25°C. 
Testa själv så hittar du säkert många fler saker. I fliken "Fasförändringar" kan intresserade elever testa vad som händer när man pumpar in mer vatten eller ändrar trycket.

States of Matter: Basics

Click to Run

Kommentarer