Mar 4, 2017

Globbal visuell statistik om vår värld presenteras på ourworldindata.org

ourworldindata.org är en webbplats med info om att utforska den pågående mänskliga civilisationens historia genom forskning och datavisualisering.

Man kan ta del av visuell statistik inom dessa områden


Ett exempel på hur datan presenteras visas i produktivitet jämfört med arbetstimmar. Sverige ligger nere till höger. Danskarna är ungefär lika produktiva men jobbar mindre. Norrmännen jobbar lika mycket som danskarna men är mer produktiva. Mest produktiva är amerikanerna som jobbar något mer än svenskarna.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...