Apr 13, 2012

Matematikens historia - en njutbar dokumentär i fyra delar

BBC är kanske bäst på vetenskapsdokumentärer. 2008 gjordes "The Story of Maths. Programmet skrevs och presterades av Marcus du Sautoy. Han berättar inlevelsefullt hur matematiken utvecklats genom historien. De fyra delarna är:
  • The Language of the Universe
  • The Genius of the East
  • The Frontiers of Space
  • To Infinity and Beyond


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...