Yenka - gratis simuleringsprogram till matematik, vetenskap, teknik och programmering

Yenka liknar inget simuleringsprogram jag har sett innan. Det finns fyra delar: matematik, vetenskap, teknik och programmering. Jag har tittat mycket på "Basic Circuits" vilken också är helt gratis att använda även för skolor. (Mer om priset sist i denna post) Jag är mycket imponerad. Det är snyggt och lätt att komma igång. Testa gärna själv.

Matematik
Här kan du skapa 3D-matematiska modeller för att visa statistik, sannolikhet, geometri och koordinater.

  • Statistik - undersök förhållandena mellan data, grafer och statistik.
  • Sannolikhet - flipa mynt och kasta tärningar för att studera sannolikheter.
  • 3D-former - Experimentera med 3D-geometri, välj från en rad färdiga former och ändra storlek, vik eller rotera dem.
  • Koordinater - anpassningsbara spel och verktyg för att införa 2D-och 3D-koordinater.
Vetenskap

Simulera experiment som du vill. Utforma kretsar och optiska system, testa reaktioner med över 100 olika kemikalier, undersöka vågors fortplantning eller Newtons lagar.

  • Ljus och ljud - Experimentera med ljud, vatten och ljusvågor.
  • Kraft och rörelse - Undersök projektiler, svängningar, gravitation och rörelse.
  • Elektricitet och magnetism - Simulera kraftgenerering, transmission och analoga elektriska kretsar.
  • Oorganisk och fysikalisk kemi - modellera experiment med ett många olika av kemikalier och utrustning.
  • Elektrokemi - undersök elektrolys och galvanisering.

Teknik

Med designverktyget kan du simulera elektroniska kretsar med över 150 typer av komponenter, testa och förfina din design medan du arbetar. Tekniken har tagits fram för tioåringar. Gränssnitt är därmed lätt att lära och programmet simulerar när du arbetar - så att du kan se hur dina ändringar påverkar kretsen direkt.
Programmering
Introducerar programmering på ett engagerande sätt.
Du kan styra animerade 3D-figurer med hjälp av enkla flödesscheman och kommandon. Lär dig om loopar, funktioner och variabler.

Kostnad
Det kostar inget att använda hemma, så länge det inte är under skoltid/arbetstid. Programmet gå allt så inta att använda då. Annars finns det olika licenser för skolor.

Yenka

Kommentarer