Jan 1, 2012

Vilka länder står för vetenskapen i världen?

Att få sin forskning erkänd handlar om att få forskningsrapporter granskade och publicerade i olika vetenskapliga tidningar. Neil deGrasse Tyson visar i filmen hur det bara är några få länder som står för den största delen av forskningen. Dessutom visar han hur läget förändrats från 2000 till 2010. Att stormaktsmanteln håller på att skifta ägare blir lika tydligt som inom den ekonomiska sfären. Neil deGrasse Tyson ska göra en uppföljare av Carl Sagans legendariska CosmosCosmos Will Get a Sequel Hosted by Neil deGrasse Tyson. Vi får dock vänta till 2013.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...