Att se den osynliga cellbiologin

Jag har tidigare skrivit om den "gående" motormolekylen kinesin. I TEDföreläsningen nedan sätts denna fantastiska molekyl in i ett större sammanhang. Kinesin är en av många molekyler som hjälper till när en cell ska delas. Med datoranimationens hjälp kan man nu åskådliggöra det. Drew Berry heter mannen som visar detta och du kan se fler fantasiska cellanimationer på WEHI.TV

Kommentarer