torsdag 10 februari 2011

Så funkar Internet - ta hjälp av Warriors of the net
Har du någonsin undrat hur Internet fungerar? Hur en router ut? Vilken färg har en IP-paket har? Hur ett IP-paket resa genom brandväggen. Alla svar och många fler finns i Warriors of the net. Den finns i många olika språk. Den är ett perfekt redskap för att introducera Internet till en nybörjare. Det hjälper dem i att visualisera hur nätet fungerar.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...