The genographic project - atlas of the human journey

Här får du reda på hur människan migrerat under de senaste 200 000 åren. Man visar också viktiga arkeologiska fyndplatser. Med hjälp av berättarröster leds besökaren steg för steg ut ur Afrika och ut på nya kontinenter. Du kan också få reda på hur hur man med genetik kan få reda på på allt. Dessutom kan du själv skicka in din egen DNA och spåra dina uråldriga förfäder

I tidslinjen kan du följa den mänskliga resan

Kommentarer