Translate this blog

Feb 11, 2011

Atom in a Box - så beter sig elektronerna i en atom

Atom in a Box

Atomen är en mycket märklig plats, men om inte kvantmekanik fungerade som det gjorde, skulle vi inte vara här. Programmet Atom in a Box visualiserar hur atomorbitaler ser ut. Programmet riktar sig till högskolestuderande, eller möjligen mycket intresserade gymnasieelever.

En föreläsning om "Reality and the Orbital Approximation" i vilket programmet Atom in a Box används.

Finns endast för Mac. Tyvärr ingen Windowsversion. Det är sharware och kostar $20

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...