Oct 12, 2010

Jämför derivatan och integralen på valfri kurva

Ett av många problem som elever har i matematik och fysiken är att förstå hut derivat och integralen förändras i exempelvis om man utgår från en cyklist eller joggare som accelererar, uppnår topphastighet och sedan saktar ner. (se bild till höger)

Ännu bättre är att användaren kan själv rita och förändra kurvorna och se hur derivatan och integralen förändras

Flash appen finns på Phet

Fler fysiksimuleringar hittar du här

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...