Oct 28, 2010

Fysik för flexibla - Rörelse - exempel 1

Jag använder rörelseformlerna v=v(0)+at, v=1/2(v(0)+v)t och s=v(0)t+1/2(at^2) för att räkna ut accelerationen när man vet sträckan och starthastigheten

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...