torsdag 28 oktober 2010

Fysik för flexibla - En liten film om teorin om acceleration, hastighet, sträcka och fritt fall


Jag går igenom hur acceleration, hastighet, sträcka och fritt fall hänger ihop. Dessutom visar jag hur man får fram formlerna för dessa.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...