Mar 31, 2010

ninetnet.webb.com - förmodligen den bästa webbdesignskolan på nätet?

Jag får ofta frågan om det finns några bra sidor där man kan lära sig om webbdesign. Det finns många. Men om man ska begränsa sig till svenska blir det inte lika lätt.

En webbplats som jag använt mig av under flera år är ninetnet.webb.se .

Skriven på ett icke tekniskt sätt. Dessutom med en snabbstart så du får se hur HTML och CSS fungerar direkt.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...