Sep 1, 2008

Partikelaccelerator = Sjukhusskanner och WWW

Aftonbladet

Kvällstidning försöker sig på vetenskap
"Med acceleratorns hjälp ska forskarna bland annat söka efter den smått legendariska higgsbosonen, en partikel som borde finnas men vars existens ännu inte har bevisats."

Fysiker har gjort en förutsägelse för att förklara varför en kraft har massiva kraftförmedlare (W, Z) med tex elektromagnetismen har masslös (fontonen). Om standardmodellen ska funger måste Higgspartikeln (eller något likande finnas). Hur kan man då skriva "borde inte finns"?

"Sammanlagt har anläggningen kostat över 30 miljarder kronor.

Det låter väldigt mycket, men slår man ut det över tiden och betänker att kostnaderna har fördelats mellan många länder blir faktiskt inte summorna så stora, säger Bengt Lund-Jensen."


Dessutom kommer säkert att komma sidoeffekter som är till nytta för medicin och teknik. De senaste årtiondens medicinskaskannings apperatur har sin grund i byggandet av partikelaccelaratorer, dessutom uppfanns WWW på Cern. Så skulle det inte vara värt 30 miljarder?


Till sist enkätundersökningen:

Behövs större satsningar på rymdforskning?

LHC bedriver fysikforskning inte rymdforskning...
1 comment:

Anonymous said...

Även Kvällspasset i Sverige Radio kommer försöka sig på vetenskapen och prata om LHC. Lyssna gärna måndag 1 september 18.00-20.00.
http://www.sr.se/cgi-bin/p3/nyhetssidor/index.asp?programID=2786

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...