Sep 4, 2008

Cern (LHC) förändrar Internet igen?

Scientific American har en intressant artikel om LHC och hur the Grid kan förändra webben.
LHC kommer att spruta ut en DVD med data var femte sekund!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...