Aug 28, 2008

LHC tar reda på universums hemligheter


Någon frågade mig om det inte fanns någon kort enkel film som på svenska förklarade vad LHC och standardmodellen är. Jo det finns. Nedan är tre korta filmer som kortfattat förklarar LHC (film 1) och standardmodellen i fysik (fil 2 och 3)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...