Aug 11, 2008

ATLAS - en del av LHC

ATLAS är en av det två stora detektorer som är under konstruktion för att användas vid CERNS:s nästa stora accelerator

Nedanstående tre filmer visar vad man ska leta efter och hur ATLAS fungerar

The ATLAS experiment del 1


The ATLAS experiment del 2


The ATLAS experiment del 3

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...