Jul 10, 2008

LHC kanske hittar mörk materia?

LHC kanske hittar mörk materia? Enligt artikelförfattaren till artikeln nedan är det de sk supersymetriska partiklarna man tror vara den mystiska mörka materian. Neutratinon är den supersymetriska partnern till neutrinon som ev. kan vara en av de mystiska partiklarna. Till skillnad från neutrinon är neutralinon betydligt mer massiv.

Large Hadron Collider Could Generate Dark Matter

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...