Apr 25, 2008

Universums utveckling på mindre än fyra minuter

Vill du veta mer om universums utveckling? Läs mitt blogginlägg om två webbplatser om universum och partikelfysik.


Bor du i Malmö? Trött på alla flashiga men dåliga vädersidor. Testa denna: malmovader.webb.se

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...