Interaktiv partikelfysik för gymnasiet - på svenska

Interaktiv partikelfysik för gymnasiet!

Jag hittade först den på engelska och det verkade väldigt lättförståligt men möjlighet till att utmana användaren. När det dessutom fanns på svenska tänkte jag Jackpot!

Hands-on-CERN (HoC) är ett utbildningsprojekt vid fysikens frontlinjer som huvudsakligen riktar sig till svenska lärare och gymnasieelever, årskurs 2 och 3, på Naturvetenskapsprogrammet.
Kommentarer