fredag 1 augusti 2008

Tre små filmer om higgspartikeln, antimateria och bottenkvarken

Hunting for the Higgs - en kort film som på ett mycket enkelt sätt förklarar vad Higgspartikeln förväntas göra.The Matter with Antimatter - Om antimateria. Varför finns det inget kvar om det bildades lika mycket materia som antimateria vid Big BangB is for Beauty - LHCb är ett av experimenten som ska undersöka bottenkvarken som tros kunna förklara varför det finns mer materia än antimateria

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...