Translate this blog

Aug 23, 2014

Valtest, valkompass eller partimatchning inför riksdagsvalet i september. Kryddad med länkar till valstatistik

OBS. Detta inlägg är fyra år gammalt. Läs gärna

mitt nya inlägg om valkompasser 2018.

Valtest, valkompass eller partimatchning. Kärt barn har många namn. Men syftet är att se vilket parti som bäst matchar dina åsikter. En del menar att de alltid är av ondo eftersom man inte får hela partiets program. Jag ställer mig då frågan: Hur många som läser alla riksdagspartiers EU-politik + utmanarpartiernas? Jag tycker valkompasser är ett utmärkt sätt att snabbt sätta sig in i vilka huvudalternativen är. Kanske finns det något parti som du inte alls tänkte rösta på med som stämmer ganska bra med dina åsikter. Läs mer på partiets webbplats och bilda dig en egen uppfattning. Från och med nu och framåt blir det mycket valfäsk och det är inte lämpligt att basera sig var på sista månadens propaganda.

Svt.se valkompass tar 10-15 min att göra.

Aftonbladets valkompass 30 frågor. 


SVDs valkompass inför riksdagsvalet

DNs valkompass

Till sist: Det brister med alla valkompasser. Läs gärna Henrik Oscarssons inlägg Övertro på partitest? 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

För att skaffa sig så mycket info inför valet finns en andra trevliga interaktiva och visuella webbplatser om tidigare val, vad partierna tycker eller statistik om viktiga frågor.

Den första webbplasen är SVTs pejl.svt.se. Den lägger hela tiden till ny statistik. Du kan tex se hur partisympatierna har ändrats mellan 2006 - 2013. Du kan gå in på detaljer på väljarkåren som ålder, inkomst och utbildning och hur dessa faktorer påverkar valet av parti.
Infon kommer från SCBs partisympatiundersökning som sker i maj och nov
På SCBs webbplats www.scb.se/statistikatlasen kan du med interaktiva kartor och digram studera studera viktiga frågor som medelinkomsteråldrande befolkning eller hur hög kommunalskatten är i olika kommuner. Du kan göra egna jämförelser också.
Medelinkomst i Sverige

Du kan också studera valresultatet till riksdagen 2010 på en interaktiv karta ner på valkretsnivå.

svenskopinion.nu kan du se hur de olika opinionsinstituten vägs samman till ett genomsnitt

Till sist är Henrik Ekengren Oscarssons blogg ett måste för alla som har ett intresse av val och väljarbeteende.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...