måndag 28 oktober 2013

Videomanualer om att skriva uppsats i Word 2011

Videomanualer om att skriva uppsats i Word 2011. Lämpligt till elever som ska skriva gymnasiearbete.
- http://bit.ly/wordmacuppsats


BONUS videomaunualer:
- Hur man infogar bilder: http://bit.ly/wordmacbild
- Skapa pdf-filer: http://bit.ly/wordmacpdf

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...