lördag 4 januari 2014

Greenfoot - lär dig objektorienterad programmering genom att tillverka spel

Att programmera kan verka avskräckande för många. Och i synnerhet objektorientering är en hög tröskel. För de flesta underlättas inlärningen om det är roligt och om man tycker det du gör är användbart. Greenfoot.org lyckas kombinera inlärning av objektorientering i programmeringsspråket Java med spelutveckling. Genom att ladda ner deras IDE (en plattform som underlättar kompileringen och exekveringen av koden) och gå igenom deras introduktionsmanualer får man en rolig och pedagogisk start av sin programmeringsbana.

En bra start är dessa videomanualer The Joy Of Code. Därefter kan man gräva ner sig i resurssidan. Du kan också starta med textmanualen där du får lära dig navigera med en krabba. Du kan testa det enkla spelet "den lilla krabban" här som var det första jag gjorde i Greenfoot.

Om man ska undervisa i Programmering 2 på gymnasienivå rekommenderar jag starkt Introduction to Programming with Greenfoot. Den är visserligen på engelska men på denna nivå måste eleverna kunna så pass mycket engelska för att kunna leta hjälp på nätet och läsa API-beskrivningar. Det mesta av kunskapskraven i Programmering 2 täcks av boken och resten går att komplettera.

Arv som är en viktig del i objektorientering tydliggörs alltid till höger i gränssnittet (se filmen nedan). Gränssnittet i Greenfoot påminner om en enklare variant av NetBeans eller Eclipse.

Till sist ett mer avancerat exempel på vad man kan göra i Greenfoot.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...