fredag 9 april 2010

Vilket är det populäraste sökordet på google - twitter eller facebook?

Google är som bekant inte bara deras söktjänst. Men förutom gmail, reader och blogger osv kan man också ta reda på hur populär ett visst sökord är.

Om du vill undersöka hur populära sökorden "facebook" och "twitter" är i Sverige. Gå till till denna sida på google trends

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...