fredag 9 oktober 2009

Google Flu Trends


Google Flu Trends

Så här skriver de:

Vi har upptäckt att vissa sökord är goda indikatorer på influensaaktivitet. I Google Flu Trends används sammanställda data från Google-sökningar för att uppskatta aktuell influensaaktivitet runt om i världen i nära realtid.

Varje vecka söker miljontals användare efter hälsovårdsinformation på Internet. Som man kan förvänta sig görs fler influensarelaterade sökningar under influensasäsongen, fler allergirelaterade sökningar under allergisäsongen och fler sökningar om solbränna på sommaren. Du kan utforska alla dessa fenomen med Google Trender. Men kan verkligen trender i sökfrågor ligga till grund för en korrekt, tillförlitlig modell av företeelser i den verkliga världen?

Vi har hittat ett nära samband mellan hur många som söker efter influensarelaterade ämnen och hur många som faktiskt har influensasymptom. Alla som söker efter "influensa" är förstås inte sjuka, men när man lägger ihop alla influensarelaterade sökfrågor framträder ändå ett mönster. Vi jämförde våra sökfrågesiffror med traditionella influensaövervakningssystem och kom fram till att många sökfrågor är populära just under influensasäsongen. Genom att räkna hur ofta vi ser dessa sökfrågor kan vi uppskatta hur mycket influensa som är i omlopp i olika länder och regioner i hela världen. Våra resultat har publicerats i tidskriften Nature.


Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...