måndag 2 februari 2009

Deep Down Things - om Standard Modellen på djupet utan avancerad matte

"Deep Down Things: The Breathtaking Beauty of Particle Physics" är en bok om Standardmodellen i allmänhet och gaugesymmetri i synnerhet. Till skillnad från många andra populär vetenskapliga böcker går författaren lite längre för att läsaren ska förstå vad standardmodellen är. Lite matematik förekommer i boken, men det är på en nivå så att de flesta som läst lite matte på gymnasiet hänger med.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...