onsdag 30 juli 2008

Tyda.se - lexikon, ordlista, översättning, synonymer, uttal, exempelmeningar, böjningar

Tyda.se är en sajt som bl.a. hjälper dig att översätta ord och uttryck mellan engelska och svenska (och tvärtom). Den är till för alla och den är gratis. Funktioner i punktform:
 • Stort engelsk/svenskt lexikon = 1.5 miljoner ord
 • Översätter och visar alla böjningsformer
 • Spelar upp uttal
 • Gratis = sajten är reklamfinaniserad
 • Visar ordklasser
 • Exempelmeningar
 • Mötesplats för språkdiskussion (forum)
 • Synonymer
 • Dynamisk - växer varje dag
 • Översätter förkortningar och uttryck
 • Hjälper till med rättstavning

LHC rap! Rapsång om LHC...med video

Någon har gjort en rap sång om LHC! Kul och informativ!

söndag 27 juli 2008

torsdag 10 juli 2008

LHC kanske hittar mörk materia?

LHC kanske hittar mörk materia? Enligt artikelförfattaren till artikeln nedan är det de sk supersymetriska partiklarna man tror vara den mystiska mörka materian. Neutratinon är den supersymetriska partnern till neutrinon som ev. kan vara en av de mystiska partiklarna. Till skillnad från neutrinon är neutralinon betydligt mer massiv.

Large Hadron Collider Could Generate Dark Matter

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...